Nadační rejstřík Tisk Email

V ý p i s

nadačního fondu z nadačního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 644.

 

Výpis rejstřík

 

 

Datum zápisu: 10. července 2007
Název: Nadační fond angažovaných nestraníků
Sídlo: Praha 2, Žitná 562/10, PSČ 120 00
Identifikační číslo: 279 15 492

 

Účel nadačního fondu:

-  dosahování obecně prospěšných cílů, zejména:
- podpora fyzických i právnických osob, které se zabývají aktivitami směřujícími k vytváření občanské společnosti fungující na demokratických principech
- pomoc při nápravě některých křivd a chyb způsobených nejednotným výkladem právních norem, které by mohly ohrozit demokratické zásady, včetně pomoci při existenčních potížích dotčených osob
- podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob se zaměřením na podporu projektů a záměrů v oblasti ochrany základních lidských práv a duchovních hodnot
- pomoc těm, kdo pracují na poli osvěty (vědecká, filmová, televizní, rozhlasová, výtvarná, novinářská tvorba) s cílem ochrany demokracie a zvýšení zájmu občanů o veřejný život

 

Správní rada:

 

 

člen správní rady: Václav Konzal
člen správní rady: Ing. Jiři Machač
člen správní rady: JUDr. Jaroslav Šikula
člen správní rady: Josef Vlášek
člen správní rady: JUDr. Ing. Marek Dufek
Revizor:
Ing. Miroslav Matějka

 

Zřizovatel:

PhDr. Roman Krasnický
PhDr. Vladimír Kříž
David Navara
JUDr. Jana Šikulová
Josef Vlášek

 

 

 

 
Právě připojeni - hostů: 8  ÚVOD Rejstřík
Přihlásit se
Mapa webu

HOME - ÚVOD