Cena Rudolfa Medka pro Vladimíra Bystrovova 5.3.2008 Tisk Email

Cena Rudolfa Medka udělena 5. března 2008 panu Vladimíru Bystrovovi

 

Nadační fond angažovaných nestraníků ve spolupráci s Národní knihovnou ČR – Slovanskou knihovnou udělili stavnostně 5. března 2008 v zasedací síňi Národní kniohovny ČR ve středu senu Rudolfa Medka panu Vladimíru Bystrovovi.

Cenu Rudolfa Medka zřídil a uděluje Nadační fond angažovaných nestraníků. Je udělována pod záštitou pana Ivana Medka. Jejím cílem je ocenění badatelů, spisovatelů, nakladatelů, filmových tvůrců, novinářů a dalších odborníků z oblasti vědy a kultury zabývajících se česko-ruskými (československo-sovětskými) vztahy ve 20. století a výzkumem vývojových tendencí a klíčových okamžiků východoevropských a středoevropských zemí v daném období.

Mezi hlavní badatelská témata, na něž se nominace na ocenění vztahuje, patří:

  • první československý zahraniční odboj a činnost československých legií na Rusi
  • československá vystěhovalecká družstva v Sovětském svazu
  • ruská protibolševická meziválečná emigrace
  • protinacistický odboj
  • moderní dějiny Podkarpatské Rusi
  • perzekuce občanů bývalého Československa v Sovětském svazu
  • vývoj vztahů v období let 1945–1948, 1948–1968 a následné sovětské okupace
  • fenomén Pražského jara
  • vzájemné vztahy v devadesátých letech minulého století

Cena Rudolfa Medka byla udělena Vladimíru Bystrovovi udělena za jeho dlouholetou dokumentační a publicistickou činnost na poli občanské a morální rehabilitace ruské meziválečné antibolševické emigrace, která nalezla nový domov v Československu a stala se tak nedílnou součástí vzestupů a pádů našich novodobých dějin. V. Bystrov stál řadu let v čele občanského sdružení Výbor „Oni byli první“, který mapoval osudy příslušníků meziválečné emigrace odvlečených po osvobození republiky v roce 1945 sovětskými orgány do věznic a pracovních táborů sovětského Gulagu. Z výsledků práce Výboru laureát vytěžil řadu podkladů pro přípravu tematických publikací („Z Prahy do Gulagu, aneb Překáželi“; „Únosy československých občanů do Sovětského svazu v letech 1945–1955“).

 

Svůj badatelský zájem o činnost ruské emigrace završil pan Bystrov vydáním několika cenných studií a edic („Zírající do slunce“; „Osud generála: komentář k některým dokumentům o životě a tragickém konci Sergeje Vojcechovského“; několik studií věnoval osudu Ruského zahraničního historického archivu ad.) Udělení Ceny Rudolfa Medka je rovněž výrazem uznání za přínos k seznámení české veřejnosti s represivním systémem Sovětského svazu a za další práce zabývající se problematikou pretotalitní i postotalitní společnosti u nás (redakce českého překladu knihy Jacquese Rossiho „Encyklopedie GULAGu“, autorství rozsáhlého slovníku „Průvodce říší zla“).

 

 
Právě připojeni - hostů: 27  ÚVOD Články Hlavní Cena Rudolfa Medka pro Vladimíra Bystrovova 5.3.2008
Přihlásit se
Mapa webu

HOME - ÚVOD