Vladimír Bystrov obddržel Cenu Rudolfa Medka 5.3.2008 Tisk Email

 

 

 

Dne 5. března 2008 byla v zasedací síni Národní knihovny ČR

udělena Cena Rudolfa Medka.

 

Jejím nositelem se stal známý novinář a badatel Vladimír Bystrov.

 

Cenu předává Ing. Pavel Holba, předseda KAN

Cenu předává Ing. Pavel Holba, předseda KAN

 

Cenu Rudolfa Medka ustavil Nadační fond angažovaných nestraníků a uděluje ji ve spolupráci s pražskou Slovanskou knihovnou, pod záštitou Ivana Medka.

 

Jejím cílem je ocenění badatelů, spisovatelů, nakladatelů, filmových tvůrců, novinářů a dalších odborníků z oblasti vědy a kultury zabývajících se česko-ruskými (československo-sovětskými) vztahy ve 20. století a výzkumem vývojových tendencí a klíčových okamžiků východoevropských a středoevropských zemí v daném období. Mezi hlavní badatelská témata, na něž se nominace na ocenění vztahuje, patří:

- první československý zahraniční odboj a činnost československých legií na Rusi,

- československá vystěhovalecká družstva v Sovětském svazu,

- ruská protibolševická meziválečná emigrace,

- protinacistický odboj,

- moderní dějiny Podkarpatské Rusi,

- perzekuce občanů bývalého Československa v Sovětském svazu,

- vývoj vztahů v období let 1945–1948, 1948–1968 a následné sovětské okupace,

- fenomén Pražského jara,

- vzájemné vztahy v devadesátých letech minulého století.

Cena Rudolfa Medka byla Vladimíru Bystrovovi udělena za jeho dlouholetou dokumentační a publicistickou činnost v oblasti občanské a morální rehabilitace ruské meziválečné antibolševické emigrace, která nalezla nový domov v Československu a stala se tak nedílnou součástí našich novodobých dějin. Cena je rovněž výrazem uznání za přínos k seznámení české veřejnosti s represivním systémem Sovětského svazu a za další práce zabývající se problematikou pretotalitní i postotalitní společnosti u nás.

 

Vladimír Bystrov převzal cenu Rudolfa Medka 5.3.2008

Zleva: H. Medková, J. Liška, V. Bystrov, V. Kučera, J. Vlášek (NFAN), L. Babka (SK NK ČR)

 

Ředitel Slovanské knihovny dr. Lukáš Babka v úvodním laudatiu vyjmenoval některé zásluhy Vladimíra Bystrova. „Stačí jen připomenout jeho podíl na vzniku Syndikátu novinářů v roce 1989, jeho roli v prvních letech existence časopisu Reflex a dlouholetou pozici komentátora zahraničního i vnitropolitického a kulturně-historického dění.

Jako šéfredaktor působil v deníku Noviny a týdeníku PRO.”

Lukáš Babka dále připomněl, že s příspěvky Vladimíra Bystrova se dodnes setkáváme na stránkách Lidových novin a že od konce 50. do počátku 70. let Bystrov publikoval také práce o kinematografii a věnoval se překladatelské činnosti. Přeložil řadu děl literatury faktu – od módy až po dějiny olympijských her – a časopisecky uveřejnil nespočet překladů povídek a menších próz z ruské moderní literatury.

Zvláštní poděkování patří dr. Lukáši Babkovi, řediteli Slovanské knihovny, za laskavé svolení ke zveřejnění fotografií ze slavnostního ceremoniálu.

 

RUSKODNES.cz

15. 3. 2008

 

 

 

 
Právě připojeni - hostů: 16  ÚVOD Cena Rudolfa Medka Udělení Vladimíru Bystrovovi
Přihlásit se
Mapa webu

HOME - ÚVOD