Výroční zpráva NFAN za rok 2010 Tisk Email

 

Nadační fond angažovaných nestraníků nfan.cz

 

V Ý R O Č N Í    Z P R Á V A

2 0 1 0

 

Nadační fond angažovaných nestraníků si, mimo jiné, předsevzal podporovat aktivity směřující k vytváření občanské společnosti na demokratických principech. Úkol to není jednoduchý, zahrnuje mnoho oblastí života společnosti, navíc společnosti do značné míry „poškozené“ čtyřiceti lety vlády komunismu, jehož důsledkem je také malý zájem občanů o veřejný život. Nadační fond angažovaných nestraníků proto podporoval a podporuje vědecké pracovníky, spisovatele, novináře, umělce, aktivisty, televizní a filmové tvůrce kteří pracují na poli osvěty. Formou podpory je veřejná presentace jejich zásluh spojená s udílením cen :

 

Cena Antonína Švehly

Nadační fond angažovaných nestraníků, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Asociace soukromého zemědělství ČR udělil v lednu 2010 cenu Antonína Švehly panu Miloslavu Růžičkovi mimo jiné za publikaci VYHNANCI - AKCE „KULAK“ , v níž popisuje příběh sto dvaceti sedláků, kteří byli komunistickým režimem vyhnáni ze svých domovů.

Nadační fond angažovaných nestraníků udělil v prosinci 2010 cenu Antonína Švehly panu Luďku Navarovi, nejen za článek „Vyhnání sedláků je zločin, který nevidíme, ačkoli jej máme stále na očích“ Cenu dostal za odkrývání toho, co nemá být zapomenuto. Za odkrývání zločinů nacismu a posléze komunismu.

Nadační fond angažovaných nestraníků udělil v prosinci 2010 cenu Antonína Švehly panu Petru Havlovi. Petr Havel - agrární publicista a analytik, novinář zakladatel a šéfredaktor, bohužel již neexistujících Agrárních novin.

 

Cena Rudolfa Medka

Jejím cílem je ocenění badatelů, spisovatelů, nakladatelů, filmových tvůrců, novinářů a dalších odborníků z oblasti vědy a kultury zabývajících se česko-ruskými (československo-sovětskými) vztahy ve 20. století a výzkumem vývojových tendencí a klíčových okamžiků východoevropských a středoevropských zemí v daném období.

V červnu 2010 zemřel Vladimír Bystrov, kterému NFAN spolu s pražskou Slovanskou knihovnou udělil cenu Rudolfa Medka v roce 2008. Cena Rudolfa Medka byla Vladimíru Bystrovovi udělena za jeho dlouholetou dokumentační a publicistickou činnost v oblasti občanské a morální rehabilitace ruské meziválečné antibolševické emigrace, která nalezla nový domov v Československu a stala se tak nedílnou součástí našich novodobých dějin. Cena je rovněž výrazem uznání za přínos k seznámení české veřejnosti s represivním systémem Sovětského svazu a za další práce zabývající se problematikou pretotalitní i postotalitní společnosti u nás.

Nadační fond angažovaných nestraníků ve spolupráci s Národní knihovnou České republiky Slovanskou knihovnou udělil v dubnu 2010 cenu Rudolfa Medka panu Karlu Hvížďalovi a panu Petru Fischerovi za žurnalistickou a publicistickou činnost.

Karel Hvížďala patří mezi významné české novináře, dramatiky a spisovatele. Na konci 70. let emigroval do Německa. Po sametové revoluci se objevovaly jeho texty v Mladé frontě Dnes, Lidových novinách, v periodikách Respekt, Reflex či Euro. Je autorem knih rozhovorů, například s Václavem Havlem, Karlem Schwarzenbergem, Jacquesem Rupnikem, Jiřím Grušou a s mnoha dalšími. Na svém kontě má také romány, knihy pro děti i rozhlasové hry.

Petr Fischer, publicista, novinář který v minulosti pracoval v BBC, Lidových novinách a je autorem mnoha politických komentářů. V současné době působí na pozici vedoucího redaktora kulturní rubriky zpravodajství České televize.

 

Cena Jana Beneše

Nadační fond angažovaných nestraníků ve spolupráci Ústavem pro studium totalitních režimů udělil v červnu 2010 cenu Jana Beneše, novináři, nositeli ceny Ferdinanda Peroutky a rakouské Středoevropské ceny, panu Luboši Palatovi.

Luboš Palata vystudoval po roce 1990 politologii a mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově. V současné době pracuje v zahraniční rubrice Lidových novin, kde je zástupcem šéfa rubriky. Nejčastěji píše o politické scéně středoevropských zemí, zejména o Slovensku, Polsku a Maďarsku a Ukrajině.

 

Cena Eduarda Hakena

Nadační fond angažovaných nestraníků udělil v březnu 2010 slavnostně v Národním divadle v Praze cenu Eduarda Hakena paní Libuši Bláhové a panu Ondreji Malachovskému.

Ceny předávala paní Marie Hakenová, dcera Eduarda Hakena, a za nadační fond, Marek Dufek a Girolamo Giormani.

Libuše Bláhová, sopranistka, působila v Opavě, Ústí n.L a v Plzni.

Ondrej Malachovský, dlouholetý sólista Opery Slovenského národního divadla.

 

Vydavatelská činnost :

Edice Prostopravdy NFAN

 

EDICE PROSTOPRAVDY

Edici vydává Nadační fond angažovaných nestraníků v nakladatelství Euroslavica.

 

Vydané svazky :

Vladimír Bystrov : Sovětská brutální svévole a československý ustrašený králíček

V roce 2010 byl připravován 2. svazek edice prostopravdy autorů - Stanislav Kokoška a kolektiv: Jaroslav Hrbek, Jan Němeček, Zdenko Maršálek, Petr Hofman, Vít Smetana : Nultá hodina? Československo na jaře 1945 ve strategických souvislostech"

V prosinci 2010 vydal Nadační fond angažovaných nestraníků v nakladatelství EUROSLAVICA druhý svazek spisů Jiřího Hejdy „ SONETY“

 

 

Přehled hospodaření 2010 viz celá výroční zpráva formát pdf

 

 
Právě připojeni - hostů: 18  ÚVOD Výroční zprávy 2010
Přihlásit se
Mapa webu

HOME - ÚVOD